H ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ “ΧΗΜΙΚΑ” ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Ανοικτή επιστολή προς την Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Κύριε Διευθυντά,
Στο φύλλο της 27/7/2011 της εφημερίδας σας δημοσιεύσατε άρθρο με τίτλο “ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΤΟΞΙΚΟ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗ”. Το δημοσίευμα αυτό περιέχει ορισμένες ανακριβείς πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τα επενδυτικά σχέδια της εταιρίας μας. Δυστυχώς οι συντάκτες του, ενώ επισκέφθηκαν την περιοχή μας, δεν μας έδωσαν την ευκαιρία να τους εκθέσουμε και τη δική μας άποψη. Η SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι εταιρία παραγωγής θείου και κοκκωδών προϊόντων (λιπάσματα κτλ), λειτουργεί στο Σουσάκι από το 1961, απασχολεί 79 εργαζόμενους και μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες για την ελληνική οικονομία συνθήκες δεν έχει προβεί σε καμία απόλυση εργαζομένων. Η εταιρία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες τόσο για τις βιομηχανικές όσο και τις λιμενικές της εγκαταστάσεις. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από κρηπίδωμα (και όχι λιμενοβραχίονα) μήκους 200μέτρων, κατά μήκος, δε, αυτού λειτουργούν 2 πλωτοί γερανοί (και όχι πλωτές μαούνες) όπως άλλωστε φαίνεται και στην δημοσιευμένη φωτογραφία. Οι εγκαταστάσεις αυτές πληρούν όλες τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές λειτουργίας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφαλείας, διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001, μπορούν, δε, να υποδεχθούν και να εκφορτώσουν με ασφάλεια πλοία μεγέθους μέχρι 35.000 κόρων, όπως άλλωστε βεβαιώνει και το έγγραφο του Λιμεναρχείου που δημοσιεύετε. Η περιοχή, στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία μας στεγάζει και μερικές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Βιομηχανίες όπως τα διυλιστήρια της MOTOR OIL και έχει σαφή βιομηχανικό χαρακτήρα. Ο Δήμος Αγίων Θεοδώρων στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που πρότεινε το 2003, θεωρεί την περιοχή βιομηχανική. Άλλωστε πριν από λίγους μήνες, το ΥΠΕΚΑ, με την υπ’αριθμ. Πρ. Δ3/Α/13558/15.6.2011 απόφαση του, χορήγησε άδεια επέκτασης των διυλιστηρίων της MOTOR OIL με προσθήκη πέντε (5) νέων δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG). Στην περιοχή αυτή, η εταιρία μας μέσω της θυγατρικής της ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε., προωθεί μία νέα επένδυση η οποία αφορά στην εγκατάσταση δεξαμενών αποθήκευσης πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας.  Για την επένδυση αυτή η οποία θα εγκαταστήσει  στην πατρίδα μας μια από τις τελειότερες μονάδες του είδους και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, μας χορηγήθηκαν όλες οι άδειες που προβλέπει τόσο η Ελληνική, όσο και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία μετά από  σχολαστική έρευνα των αρχών που διήρκεσε περισσότερα από 4 χρόνια. Η επένδυση έχει εξετασθεί από πλευράς περιβάλλοντος από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει αδειοδοτηθεί με απόφαση που μας επιβάλλει 96 ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς. Λόγω δε, της μικρής επικινδυνότητάς της, δεν υπάγεται στην οδηγία SEVESO II. Η εγκατάσταση που προγραμματίζουμε θα είναι η καλύτερη και ασφαλέστερη στην Ευρώπη, θα ενσωματώνει δε, τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Αναλυτικά, μεταξύ άλλων, οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα, οι δεξαμενές θα φέρουν τόσο σταθερή όσο και εσωτερική πλωτή οροφή, εκμηδενίζοντας έτσι τις αναθυμιάσεις, οι σωληνώσεις θα φέρουν, σε όλο το μήκος τους, λεκάνη συγκέντρωσης και της παραμικρής διαρροής, τα συστήματα  προειδοποίησης και ασφάλειας θα είναι επάλληλα, η λειτουργία της εγκαταστάσεως θα αξιοποιεί την τεχνογνωσία (Know-How) μεγάλης διεθνούς εταιρείας του είδους. Η διακίνηση των χημικών στις εγκαταστάσεις μας, περιλαμβανομένου του στυρενίου, θα γίνεται μέσα σε κλειστό κύκλωμα που εμποδίζει κάθε αναθυμίαση η διαρροή, αποκλείοντας και την ελάχιστη επαφή με άνθρωπο. Η διασταύρωση με τον αγωγό φυσικού αερίου  πραγματοποιείται σε ύψος 5 μέτρων από το έδαφος, όπως προβλέπει η εγκεκριμένη από το ΥΠΕΚΑ μελέτη. Η μελέτη αυτή, προβλέπει επίσης αναλυτικά τα μέτρα και τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν στο λιμάνι για την ασφαλή παραβολή και εκφόρτωση των πλοίων. Ο μικρός βαθμός επικινδυνότητας αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι ομοειδής εγκατάσταση, με πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, λειτουργεί, εδώ και πολλά χρόνια, μέσα στην Αττική, στο Πέραμα, και χρησιμοποιεί το τοπικό οδικό δίκτυο χωρίς προβλήματα. Το οδικό δίκτυο μέσω το οποίου θα διενεργούνται οι μεταφορές δεν είναι βέβαια, όπως ανακριβώς αναφέρεται στο δημοσίευμά σας, “καρόδρομος περασμένων δεκαετιών” αλλά αποτελεί το πλήρως ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο, που χρησιμοποιεί και η γειτονική μας MOTOR OIL και οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Κορίνθου  χωρίς να διέρχεται από τους Αγίους Θεοδώρους. Η φωτογραφία που δημοσιεύσατε απεικονίζει τμήμα χωματόδρομου που οδηγεί από τα γραφεία της γειτονικής εταιρείας FULGOR προς τις δικές της λιμενικές εγκαταστάσεις, που πράγματι αποτελούνται από ένα πλωτήρα (μαούνα). Η άδεια που μας χορηγήθηκε μας επιτρέπει την αποθήκευση περιορισμένης μόνο ποσότητας στυρενίου (2000 τόνους κατά μέγιστο όριο) χημικό το οποίο σύμφωνα με τον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ, από πλευράς κινδύνου καρκινογένεσης κατατάσσεται στην ίδια ομάδα με τη ΒΕΝΖΙΝΗ και τα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ των κινητών τηλεφώνων, των ραδιοφώνων, τηλεοράσεων κλπ. Από στυρένιο κατασκευάζονται το ΦΕΛΙΖΟΛ, τα ΕΛΑΣΤΙΚΑ και ΠΛΑΣΤΙΚΑ αντικείμενα όπως τα πάσης φύσεως πλαστικά δοχεία φαγητού, οι θήκες των CD και τα πλαστικά εξαρτήματα των αυτοκινήτων. Τέλος, το Στυρένιο χρησιμοποιείται από πλήθος Ελληνικών βιοτεχνιών μεταφερόμενο οδικώς με βυτία από Ιταλία και Τουρκία. 
Οι τοπικοί παράγοντες είναι ενήμεροι από το 2008 για τα επενδυτικά σχέδια της εταιρίας μας. Κάποιοι από αυτούς  αντέδρασαν και εξακολουθούν να αντιδρούν στην εγκατάσταση χημικής βιομηχανίας στην περιοχή. Όμως η εταιρία μας ουδέποτε σχεδίαζε κάτι τέτοιο. Η επένδυσή μας αφορά αποκλειστικά σε αποθήκευση πρώτων υλών χημικής βιομηχανίας και θα πραγματοποιηθεί, όπως και όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας μας, μέσα στο πλαίσιο του νόμου, τηρουμένων όλων των κανονισμών ασφαλείας και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.
 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη φιλοξενία,
Με εκτίμηση,
 Για τις εταιρείες
SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.
Χρήστος Παπαχατζόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος