Νέος ΄αγώνας δρόμου΄ για το φράγμα Ασωπού!

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Υπάρχουν πολύμηνες καθυστερήσεις στο τεχνικό κομμάτι, τη στιγμή που πιέζουν οι προθεσμίες της Ε.Ε. για το μεγάλο έργο – Τι είπε σήμερα στη συνέντευξή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γ. Δέδες

Για άλλη μια φορά το μεγάλο έργο του φράγματος του Ασωπού, αντιμετωπίζει προβλήματα κι αυτή τη φορά ίσως τα μεγαλύτερα από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες πριν από δύο χρόνια περίπου. Το «στοιχειωμένο έργο» όπως το έχουν χαρακτηρίσει πολλοί –και μάλλον όχι άδικα-, σίγουρα δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτό το καλοκαίρι όπως αναμενόταν από τη σύμβαση, αφού ως γνωστόν, η ανάδοχος εταιρεία λόγω οικονομικών προβλημάτων και επειδή δεν μπορούσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της, κηρύχθηκε έκπτωτη από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας. Στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γ. Δέδες, ο οποίος τόνισε ότι τα χρήματα του δημοσίου είναι μεν εξασφαλισμένα, αλλά στο τεχνικό κομμάτι των έργων υπάρχουν πολύμηνες καθυστερήσεις και ταυτόχρονα προθεσμίες από την Ε.Ε. Κατέληξε δε, λέγοντας ότι από την πλευρά του θα πιέσει προς όλους τους αρμόδιους παράγοντες για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να συνεχιστούν οι εργασίες στο ιστορικής σημασίας αυτό έργο για την Κορινθία…

Γ. Δέδες: Η καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη και πιέζουμε
όλους τους φορείς για τις συντομότερες λύσεις

Μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης σχετικά με το θέμα αυτό σημείωσε: «Το Φράγμα του Ασωπού είναι το μεγαλύτερο εγγειοβελτιωτικό έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ταυτόχρονα ιστορικής και κρίσιμης σημασίας για την Κορινθία. Όπως ξέρουν όλοι, από την πρώτη στιγμή επισπεύσαμε όλες τις διαδικασίες για την έναρξη και την εκτέλεσή του. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ΄Αλέξανδρος Μπαλτατζής΄. Η δημοσιονομική κρίση επέφερε απ΄ ότι φαίνεται προβλήματα και σε αυτό το έργο με τις συνέπειες που όλοι ξέρουμε. Ήδη είναι γνωστές οι αποφάσεις της Περιφέρειας για τον ανάδοχο. Πρόκειται από δω και πέρα για μια διαδικασία που ήδη έχει δρομολογηθεί, ώστε, ανεξαρτήτως αυτών των εξελίξεων να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε τα χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου είναι εξασφαλισμένα με την έννοια ότι και οι εγγυητικές επιστολές καλύπτουν ήδη την πρόοδο των εργασιών. Εμάς μας ενδιαφέρει, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες από την Ε.Ε. αλλά και αναγκαιότητα να τελειώσει αυτό το σημαντικό έργο, να κινηθούμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες. Μιλάμε για πολύμηνες καθυστερήσεις, σε ένα έργο στο οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Στο τεχνικό κομμάτι του υπάρχει πρόβλημα, η καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη και πιέζουμε προς όλους τους φορείς για τις όσο το δυνατόν συντομότερες λύσεις κι αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι οι πολίτες. Ταυτόχρονα υπάρχει και το μείζον θέμα με τους εργαζόμενους που βρίσκονται επί ξηρού ακμής. Είναι 14 μήνες απλήρωτοι και πρέπει επιτέλους να βρεθεί λύση για τους ανθρώπους αυτούς»…

READ MORE - Νέος ΄αγώνας δρόμου΄ για το φράγμα Ασωπού!

Ξύπνησαν πάλι οι αποτυχημένοι και οι «πεθαμένοι» στο Κιάτο και κάνουν και κριτική!Έλεος, τι άλλο θα δούμε σε αυτό τον τόπο! Οι αποτυχημένοι και οι «πεθαμένοι» του Κιάτου, (πολιτικά και αυτοδιοικητικά) ξύπνησαν από το λήθαργο και κάνουν και κριτική κιόλας στη Δημοτική αρχή! Τέτοιους «Νικολάκηδες» και κολοτούμπες της πολιτικής είχαμε τόσα χρόνια γι΄ αυτό πήγαμε κατά διαόλου!! ΚΡΙΜΑ… ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ!!
READ MORE - Ξύπνησαν πάλι οι αποτυχημένοι και οι «πεθαμένοι» στο Κιάτο και κάνουν και κριτική!

Έκπτωτη η Ιόνιος Α.Ε. από το έργο του Φράγματος του Ασωπού!

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έγγραφό της το οποίο κοινοποίησε στην ΄Ιόνιο Α.Ε.΄ και στον υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφάσισε, για τους λόγους που αναφέρει παρακάτω, να κηρύξει έκπτωτη την εταιρεία ΄Ιόνιος Α.Ε.΄ από την κατασκευή του έργου του φράγματος του Ασωπού. Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής: «ΘΕΜΑ: Έκπτωση του Αναδόχου «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» από το έργο: «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας» προϋπολογισμού 54.600.000,00€. Έχοντας υπόψη: 1. Την από 14-07-2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» με την οποία αναλάβατε την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, 2. Το Ν. 3669/2008 (ΥΕΚ 116Α’) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων» και ειδικότερα το άρθρο 61, 3. Την με αρ. πρωτ. 395/25-01-2013 Ειδική Πρόσκληση του προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος που επιδόθηκε στον ανάδοχο στις 28-02-2013, 4. Το από 27/02/2013 (αρ. πρ. 971) έγγραφο, της αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», με το οποίο μας γνωρίζει την αδυναμία της να συμμορφωθεί στην με αρ. πρωτ. 395/25-01-2013 Ειδική Πρόσκληση μας, λόγω καιρικών συνθηκών. και επειδή 1. Η ανάδοχος εταιρεία δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται στην ανωτέρω Ειδική Πρόσκληση, δεν προσήλθε στο τιθέμενο χρονικό διάστημα των 30 ημερών να εκτελέσει τις εργασίες που ορίζονται, και ειδικότερα: i. την κατασκευή τμήματος μήκους 50,00μ. του τεχνικού έργου ανοιχτής εκσκαφής, εισόδου στη σήραγγα εκτροπής (CUT ‘N COVER) ii. την κατασκευή του πύργου υδροληψίας μέχρι το υψόμετρο +154,20μ
iii. την πλήρη δραστηριοποίηση του εργοταξίου 2. Τα ως άνω γεγονότα συνιστούν παραλείψεις εκπλήρωσης, από μέρους της αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.», των συμβατικών της υποχρεώσεων, που καθιστούν προφανώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου. Και παρά το από 27-02-2013 (αρ. πρ. 971) έγγραφο του αναδόχου, στο οποίο αναφέρει τις έντονες βροχοπτώσεις και γενικά την κακοκαιρία στο χρόνο που είχε ταχθεί με την Ειδική μας πρόσκληση και ζητά την εκκίνηση της προθεσμίας του ενός μηνός να ισχύσει από 15 Μαρτίου, για την μη κήρυξή του ως εκπτώτου, υποχρεούμενοι από την παράγραφο 6 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:  Κηρύσσουμε την ανάδοχο εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» έκπτωτη από το έργο «Κατασκευή φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας».
Ε.Δ./Φ.Α.».
READ MORE - Έκπτωτη η Ιόνιος Α.Ε. από το έργο του Φράγματος του Ασωπού!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ για το Κέντρο ΚράτησηςΣτον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο Κέντρο Φιλοξενίας μεταναστών της Κορίνθου κάθε φορά που συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, αναφέρθηκε χθες με δηλώσεις του ο πρόεδρος του σωματείου αστυνομικών υπαλλήλων Κορινθίας κ. Χ. Αδάμ. Για το θέμα θα υπάρξει έκτακτη σύσκεψη όλων των Ενώσεων αστυνομικών της Περιφέρειας και της Αχαΐας την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί στην Τρίπολη. Ο κ. Αδάμ περιέγραψε με πολύ μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί τονίζοντας ότι, όχι μόνο οι αστυνομικοί που υπηρετούν εκεί, αλλά όλοι οι άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας που σπεύδουν στο χώρο όταν συμβαίνει κάτι, βρίσκονται σε κίνδυνο, οι ίδιοι και σε επέκταση και οι οικογένειές τους. Ο κ. Αδάμ ουσιαστικά μετέφερε την αγωνία, ίσως και την αγανάκτηση των συναδέλφων του, που κάθε φορά είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν περίεργες και επικίνδυνες καταστάσεις, όπως τα δεκάδες περιστατικά των τελευταίων 30 ημερών. Όπως τόνισε, φοβάται προσωπικά ότι κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι πολύ άσχημο και γι΄ αυτό κάλεσε τους βουλευτές του νομού να πάρουν επιτέλους πρωτοβουλίες και να κάνουν κινήσεις, τόσο για την ενίσχυση της δύναμης στην αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας όσο και για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει πάση θυσία να παρθούν στο Κέντρο Κράτησης…

Μέσα στον Απρίλιο έχουν συμβεί τουλάχιστον 20 σοβαρά περιστατικά…

Μεταξύ άλλων ο κ. Αδάμ σημείωσε: «Βλέπουμε έναν καθημερινό κίνδυνο τον οποίο διατρέχουν οι συνάδελφοι αστυνομικοί. Αν για παράδειγμα πρόσφατα ο 33χρονος είχε όντως φυματίωση, τι θα συνέβαινε με τους αστυνομικούς οι οποίοι –κακώς- τον μετέφεραν μάλιστα με το περιπολικό στο νοσοκομείο; Ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος με αυτό το συμβάν, αλλιώς θα είχαμε μπει σε περιπέτειες… Μέσα στον Απρίλιο έχουν συμβεί τουλάχιστον 20 σοβαρά περιστατικά που αφορούν, είτε εξεγέρσεις όπου ενεπλάκησαν μεταξύ τους κρατούμενοι, είτε εξέγερση με έναν κρατούμενο που πετούσε κεραμίδια σε αστυνομικούς, περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας, άλλοι να κρέμονται από τα κάγκελα, να χαράζονται με γυαλιά, απεργίες πείνας, κ.α. Περιστατικά που δείχνουν, πολύ φοβάμαι, ότι κάποια στιγμή θα έχουμε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει μέριμνα για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στο Κέντρο Κράτησης. Σε κάθε περιστατικό όλη η δύναμη της Αστυνομικής Διεύθυνσης τρέχει κυριολεκτικά να καλύψει αυτές τις καταστάσεις».

Επιτέλους, οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές να πάρουν πρωτοβουλίες…

«Μήπως είναι ώρα επιτέλους, οι τρεις κυβερνητικοί βουλευτές του νομού να πάρουν πρωτοβουλίες και να κάνουν κινήσεις; Προσωπικά με όσα βλέπω αρχίζω να ανησυχώ ιδιαιτέρως και δεν ξέρω κατά πόσο το Κέντρο Κράτησης προσφέρει όσα λέει το υπουργείο. Με αυτά τα περιστατικά είναι ορθό να βρίσκεται το Κέντρο αυτό μέσα στον κοινωνικό ιστό της πόλης; Κάποιοι θα πρέπει πλέον να ενεργοποιηθούν. Είτε για την ενίσχυση της αστυνομικής Διεύθυνσης, είτε για θέματα ασφάλειας του Κέντρου (κάμερες, ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, κ.τ.λ.), ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Έχουμε φτάσει στο σημείο να πηγαίνει ο αστυνομικός το φαγητό στον κρατούμενο και ο τελευταίος να τον φτύνει ή να του το πετάει στα μούτρα! Έχουν καταντήσει οι αστυνομικοί έρμαιο των αλλοδαπών κρατουμένων!».

Την Πέμπτη η έκτακτη σύσκεψη…

«Για όλους αυτούς τους λόγους και τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, έχουμε προγραμματίσει συνάντηση, τα προεδρεία των Ενώσεων αστυνομικών Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αχαΐας, με τον κ. Γενικό Διευθυντή, την Πέμπτη 25 Απριλίου στις 11:00 το πρωί, για να συζητήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να βρεθεί λύση, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο!».
READ MORE - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ για το Κέντρο Κράτησης

Α. Πνευματικός: Δίκαιη η απόφαση για μεταφορά της λαϊκής για 6 μήνες στην οδό ΚολιάτσουΣτη μεταφορά της λαϊκής αγοράς για 6 μήνες το χρόνο στην οδό Κολιάτσου από το ύψος της οδού Αποστόλου Παύλου και μέχρι το τέλος της, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Κορινθίων Α. Πνευματικός μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από εμπόρους που κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό επειδή μεταφέρεται πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι πρόκειται για μια απόφαση που δεν είχε εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια και ότι πρέπει να αποσυμφορηθεί για κάποιο διάστημα του χρόνου η περιοχή που γίνεται σήμερα η λαϊκή, ενώ τόνισε ότι η απόσταση που χωρίζει τα δύο σημεία δεν υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Μεταξύ άλλων σημείωσε: «Υπάρχει μια απόφαση  εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς που εδώ και χρόνια γίνεται στην οδό Απ. Παύλου στο ύψος των έργων του Ξηριά και η αρχική υπόσχεση του Δήμου ήταν να μεταφερθεί λόγω και των έργων και της επιβάρυνσης της περιοχής. Πέρασαν πάνω από 4 χρόνια και η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί. Η απόφαση αυτή λέει για μεταφορά της λαϊκής για 6 μήνες στην οδό Κολιάτσου από την οδό Απ. Παύλου μέχρι τη θάλασσα. Εκεί να θυμίσω, ότι γινόταν η λαϊκή σε μόνιμη βάση μέχρι το 1978. Κάποιοι που λένε ότι θα υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός, τους απαντάμε ότι η λαϊκή θα βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο σημείο που γινόταν μέχρι σήμερα, σε μια απόσταση γύρω στα 100 μέτρα. Αν κάποιοι πιστεύουν και θέλουν να πείσουν κι άλλους ότι θα επηρεαστεί η αγορά της Κορίνθου με μια προσέγγιση των 100 μέτρων, είναι ένα επιχείρημα που δεν στέκει και όλοι το κατανοούν αυτό. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά κάποιοι κύκλοι, θέλουν να κάνουν πολιτική σε ένα θέμα που θα έπρεπε να έβρισκε Δημοτική αρχή και εμπόρους μαζί. Ο αγώνας μας για το παρεμπόριο είναι διαρκής και αν έχουν λίγο ακόμα υπομονή θα το δούνε σύντομα. Θεωρούμε ότι είναι μια δίκαιη απόφαση, λόγω χρόνιας όχλησης της περιοχής που είναι σήμερα η λαϊκή. Για 6 μήνες εκεί και για άλλους 6 μήνες στην οδό Κολιάτσου»…
READ MORE - Α. Πνευματικός: Δίκαιη η απόφαση για μεταφορά της λαϊκής για 6 μήνες στην οδό Κολιάτσου