Δήμος Κορινθίων: Υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Το 6ο Κ.Α.Π.Η.  του Δήμου Κορινθιών σε συνεργασία με το Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων) του Δήμου μας, παρέχει στους ηλικιωμένους  συμπολίτες μας, τις κάτωθι υπηρεσίες : -Ιατρό -Νοσηλευτική Φροντίδα –Φυσιοθεραπεία -Προγράμματα δημιουργίας απασχόλησης -Προγράμματα  ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων -Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης. Το  Κ.Η.Φ.Η.  λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ. Πληροφορίες: Οδός Περιάνδρου  51Α,   Tηλ.  27410-23268