2 εκ. ευρώ από χθες στους αγρότες της Κορινθίας

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Παραδάκι ύψους 163 εκατ. ευρώ, «έπεσε» από χθες στους αγρότες ως επιστροφή φό­ρου για το «αγροτικό πετρέ­λαιο». Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς 433.071 δικαιούχων παραγωγών με βά­ση την «τεκμαρτή» κατανάλω­ση πετρελαίου και τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2010. Για τους αγρότες της Κορινθίας τα χρήματα είναι κάτι λιγότερο από 2 εκ. ευρώ. «Το ποσό που εξασφαλίσθη­κε από το υπουργείο Οικονο­μικών είναι αυξημένο κατά 3 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυ­σι», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης και πρόσθεσε ότι από πέρυσι τον Σεπτέμβριο το συνολικό ποσό που έχει εκτα­μιευθεί για τους αγρότες φτά­νει στα 3,6 δισ. ευρώ (σ.σ. από τα οποία όμως τα 2,3 δισ. είναι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Την ίδια στιγμή όμως, ο ΕΛ­ΓΑ κινδυνεύει να μείνει ξεκρέ­μαστος αν οι αγρότες δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, αν δηλαδή δεν πληρώσουν τις νέες -αυξημένες- ει­σφορές για την ασφάλιση της παραγωγής τους. Αυτό κατα­δεικνύει και η νέα δίμηνη πα­ράταση που έδωσε η διοίκηση του Οργανισμού και την οποία ο γραμματέας Αγροτικού της Ν.Δ. βουλευτής Πέλλας Γιώρ­γος Καρασμάνης, χαρακτηρί­ζει «μη σύννομη», καθώς ο νό­μος προβλέπει παράταση μό­νο με υπουργική απόφαση.