Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη 3 Αυγούστου στις 7:00 το απόγευμα το Δ.Σ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με κυριότερα θέματα στην ημερήσια διάταξη τα εξής:  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (β’ τρίμηνο 2011).
Λήψη Απόφασης για συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ “Καταναλώνουμε ότι παράγουμε”. Εξέταση αιτήματος Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου “ΚΑΜΙΝΑΚΙ” για υδροδότηση του οικισμού του στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων.  Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, την 9η Αυγούστου 2011, στα
παρακάτω θέματα: α)Έγκριση εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  β)Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010. γ) Έγκριση ισολογισμού και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2010-31/12/2010. δ) Έγκριση προκαταβολών στον Δήμο Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων από το μέρισμά του. ε) Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχείρισης για την εταιρική χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010. στ) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2011-31/12/2011. ζ) Έγκριση των έργων - δαπανών και του σωρευμένου κόστους αυτών έως 31/12/2010 τα οποία εκτελούνται από την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για λογαριασμό του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων. η) Έγκριση των περατωθέντων έργων και της μεταφοράς αυτών στα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010. θ) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ για το έτος 2011.