Αποφάσεις Δ.Σ. Κορινθίων

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα  18/07/2011 και οι σημαντικότερες αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι παρακάτω:
  • Εγκρίθηκε ο πρώτος προϋπολογισμός του νεοσύστατου νομικού προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, με Πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Μάριο Σταματάκη,  συνολικού ύψους  2.969.000 €, που αφορά τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τις δράσεις  στα κοινωνικά προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνική Μέριμνα, ΚΗΦΗ κλπ.
  • Εγκρίθηκε ο πρώτος προϋπολογισμός του νεοσύσταστου νομικού προσώπου του Δήμου  «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων», με Πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Λαμπρινό, συνολικού ύψους 2.173.000 €. Πρόκειται για νέο νομικό πρόσωπο που θα καλύπτει τις δράσεις των Πνευματικών Κέντρων, των Φιλαρμονικών, των Χορωδιών, των Αθλητικών Κέντρων και των Περιβαλλοντικών δράσεων.
  • Έγινε αποδοχή ποσού 161.700 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την Πολιτική Προστασία και συγκεκριμένα για τη πυροπροστασία.
  • Εγκρίθηκε κατ’  αρχήν η αγορά ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης  μήκους 8,5 χιλιομέτρων περίπου  που καλύπτει τις ανάγκες υδροδότησης  της δημοτικής ενότητος  Άσσου-Λεχαίου με νερό από την δημοτική ενότητα  Κορινθίων. Στη συνέχεια θα συνταχθεί η ανάλογη τεχνική έκθεση , θα γίνει η εκτίμηση από ορκωτούς εκτιμητές και το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για οριστική απόφαση.