Δεν έχει εκδοθεί πράξη νομιμότητας για τον Προϋπολογισμό , απαντά ο Αποστολόπουλος στον Τατούλη

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Δελτίο τύπου απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικές Ελλάδας με το οποίο και απαντά σε ανάλογο δελτίο τύπου του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη. Συγκεκριμένα η απάντηση Αποστολόπουλου αναφέρει: "Πριν από λίγες ώρες η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξέδωσε Δελτίο Τύπου που δημιουργεί και πάλι συσκότιση των γεγονότων για το θέμα του προϋπολογισμού. Προς αποκατάσταση της αλήθειας: 1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου έχει μέχρι σήμερα εκδώσει πράξη νομιμότητας μόνο για τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. 2. Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιστράφηκε στην Περιφέρεια μαζί με ολόκληρη την αλληλογραφία με τη σημείωση να τεθεί και πάλι υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού πρώτα αναμορφωθεί και ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της έκθεσης της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, να υπογραφεί και στη συνέχεια να υποβληθεί πάλι στην αρμόδια υπηρεσία μας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί, γι’ αυτό και δεν έχει εκδοθεί πράξη νομιμότητας. 3. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ουδέποτε μίλησε για ακύρωση του προϋπολογισμού, αλλά για επιστροφή και επανασύνταξή του. Συνεπώς αποσπασματική παρουσίαση σημείων εγγράφου υπηρεσιακών παραγόντων και τον συντάκτη του εγγράφου αδικεί και την πραγματικότητα δεν αποδίδει.