Οι ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. Κορινθίων

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Μετά την πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κορίνθου  με  αρκετά και σοβαρά θέματα τόσο στην ημερήσια διάταξη , όσο και εκτός ημερήσιας διάταξης, μερικές από τις  αποφάσεις που ελήφθησαν από το σώμα είναι οι εξής: • Ομόφωνα αποφασίστηκε η άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων (αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ) κατά των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις συγχωνεύσεις  των δημοτικών σχολείων  που  επιχειρεί η Κυβέρνηση (Αγγελοκάστρου,  Στεφανίου, Αγιονορίου, Σπαθοβουνίου). • Ομόφωνα  αποφασίστηκε η  αρνητική στάση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου Κορινθίων  στην επιχειρούμενη προσπάθεια  χορήγησης άδειας λειτουργίας λατομείου   δίπλα στο Αδριάνειο υδραγωγείο   στον οικισμό Αγίου Βασιλείου  της δημοτικής ενότητας Τενέας. Παράλληλα  επισημάνθηκε ότι η αντίδραση του Δήμου  και των κατοίκων θα είναι  δυναμική  στην περίπτωση που το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο αγνοήσει την  απόφαση του Δήμου , των φορέων και των κατοίκων. • Εκφράστηκε η δυσαρέσκεια και η διαμαρτυρία  της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου για το γεγονός ότι ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου αγνόησε την Κορινθιακή κοινωνία κατά τον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) με τον μη διορισμό κανενός μέλους από την  ευρύτερη Κορινθία. • Ομόφωνα  αποφασίστηκε η  διανομή των προνοιακών επιδομάτων  διμήνου Μαρτίου –Απριλίου συνολικού ποσού €  1.626.209 € στις πάσχουσες ομάδες  των κατοίκων της Κορινθίας. Ο Δήμος Κορινθίων είναι από τους πρώτους δήμους στην Χώρα που καταβάλλει έγκαιρα τα  αναλογούντα επιδόματα, καταπραΰνοντας τα οικονομικά προβλήματα  που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (τυφλοί, κωφάλαλοι, ΑΜΕΑ, παραπληγικοί, τετραπληγικοί, κλπ). • Ομόφωνα έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ  για το έργο «Κατασκευή πλατείας Αγίας Άννας» και το έργο εντός των προσεχών ημερών   συνεχίζει να εκτελείται από τον ανάδοχο που ήδη έχει αναδειχθεί από τον διαγωνισμό. • Ομόφωνα έγινε δεκτή η πρόταση του ΚΑΠΗ Λεχαίου για ονομασία  του συγκεκριμένου Κέντρου  Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων  σε ΚΑΠΗ «Τυχερής Παπαϊωάννου» . Με την απόφαση αυτή τιμάται  ιδιαίτερα η δωρήτρια  που  δώρισε το κτίριο  στο Δήμο  για τη στέγαση του ΚΑΠΗ, έκτασης 200 τ.μ. κάθε όροφος. Ο Δήμος Κορινθίων θα  προβεί σε ειδική τιμητική εκδήλωση  στο άμεσο  επόμενο διάστημα .