Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων: Ο Συμπαραστάτης του Δημότη πρέπει να είναι πρόσωπο αμερόληπτο

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

"Την Κυριακή 15/05/2011 προσήλθε, κατόπιν επιθυμίας του, στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Κίνησης Πολιτών, ο συμπολίτης μας, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Λούμπας και την ενημέρωσε για την πρόθεσή του να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Η Συντονιστική αφού άκουσε με προσοχή τα επιχειρήματα του και μετά από μακρά συζήτηση, αποφάσισε να παραμείνει στην θέση που εξέφρασε ο Δημοτικός μας Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Κασίμης, τόσο πριν, όσο και μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 23/03/2011, ότι δηλαδή “ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη απαιτεί συναινετικές διαδικασίες και το πρόσωπο που καλείται να πληρώσει την θέση πρέπει να εξασφαλίζει κριτήρια πλατιάς συναίνεσης. Για το λόγο αυτό καλεί τη Δημοτική Αρχή και τις άλλες παρατάξεις να επιλέξουν το καταλληλότερο, για το θεσμό, πρόσωπο, με κριτήρια που θα αποφασιστούν μετά από διαβούλευση”. Η Κίνηση Πολιτών επιμένει ότι τα παραπάνω, αποτελούν το μόνο εχέγγυο για την αμερόληπτη και, επί της ουσίας, επιτυχημένη λειτουργία του θεσμού και η επιλογή του προσώπου απαιτεί συμμετοχή και συνυπευθυνότητα. Σεβόμενη το πνεύμα του νόμου ο οποίος απαιτεί Συμπαραστάτη ανεξάρτητο, δίκαιο, αμερόληπτο και αποστασιοποιημένο "κριτή", που θα αποφασίζει με βάση τα συμφέροντα του Δημότη και όχι της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, θα επιμείνει στην προσπάθεια της αναζήτησης του προσώπου που θα διασφαλίζει όλα τα παραπάνω και θα βασίζεται σε μια ευρεία αποδοχή και συναίνεση".