Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών στην Κόρινθο

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Σε απόλυτο ήρεμο κλίμα και χωρίς προβλήματα έγιναν οι φοιτητικές στη Κόρινθο ,στο  Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Κορίνθου και στο τμήμα Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κορίνθου.Στο τμήμα   Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  το ποσοστό που συγκέντρωσε η ΔΠΑ έφθασε στο 66,38 % ενώ στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων το ποσοστό κυμάνθηκε στο  51,79 %.Τα τελικά αποτελέσματα από το τμήμα πολιτικής επιστήμης έχουν ως εξής:Ψήφισαν 119 άτομα.
ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Κορίνθου : 77    Ποσοστό : 66,38 %   Έδρες : 5
ΠΑΣΠ : 30   Ποσοστό : 25,86 %   Έδρες : 2
ΕΑΑΚ : 5   Ποσοστό : 4,31 %
ΦΑΠ : 4  Ποσοστό 3,45 %
Λευκά : 1, Άκυρα : 2
Στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κορίνθου τα τελικά  αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ψήφισαν 64 άτομα. ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Κορίνθου : 29   Ποσοστό : 51,79 %  Έδρες : 4, ΠΑΣΠ : 25   Έδρες : 3, ΠΚΣ : 2, ΛΕΥΚΑ : 1 ΑΚΥΡΑ : 7