Α. Παπαφωτίου: Υπαρκτός ο κίνδυνος να κλείσει το Λαογραφικό μουσείο Κορίνθου

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Στα 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του, το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, με τη δυναμική του παρουσία στο τοπικό πολιτιστικό γίγνεσθαι αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό της πόλης μας. Οι πλούσιες συλλογές του και οι πολύπλευρες δραστηριότητές του (περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις), αναδεικνύουν  τον κοινωνικό του ρόλο και τον έντονο παιδευτικό του χαρακτήρα. Από το 1992 μέχρι σήμερα το Μουσείο οργανώνει και εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε σχολικές ομάδες και εκπαιδευτικούς, σε ενήλικες, σε κοινές ομάδες ενηλίκων και παιδιών, σε άτομα με αναπηρίες  και σε άλλες, ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, φέρνουν τους μαθητές σε μια δημιουργική και ευχάριστη επαφή με τον πολιτισμό, προσφέροντάς τη γνώση μέσω της μουσειοπαιδαγωγικής, καλλιεργώντας τη διάθεση για προσωπική συμβολή και συμμετοχή στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερα για τους μικρούς μαθητές που δύσκολα μετακινούνται, η ύπαρξη ενός μουσείου με ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην πρωτεύουσα του νομού αποτελεί σημαντική γνωστική εμπειρία. Όμως ο κίνδυνος να κλείσει το Μουσείο, λόγω των έντονων οικονομικών του προβλημάτων είναι υπαρκτός και έχει θορυβήσει τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία. Η διακοπή της λειτουργίας του θα είναι επιζήμια και καταστρεπτική. Είναι το μοναδικό μουσείο της ευρύτερης περιοχής μας, το οποίο πέρα από τις πολλαπλές δραστηριότητες που έχει, δίνει τη δυνατότητα, για 15 και πλέον χρόνια, στους μαθητές του νομού να γνωρίσουν το λαϊκό πολιτισμό και να έρθουν σε επαφή με τα πολιτισμικά
αγαθά, μέσω του εναλλακτικού τρόπου μάθησης που προσφέρουν τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Πρέπει όλοι να δραστηριοποιηθούμε, πολίτες και φορείς, και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο την ύπαρξη του Μουσείου και το σημαντικό και πολύπλευρο έργο που συνεχώς παρουσιάζει.