Υπαναχωρεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον προϋπολογισμό

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τη ρητή θέση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρου Τατούλη ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου εκτελείται κανονικά από τη στιγμή της έγκρισής του από το Περιφερειακό Συμβούλιο επιβεβαιώνει έγγραφο που υπογράφουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΔΕΠΙΝ. Συγκεκριμένα, στο υπ’ αριθμ. 5001/1875 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο σημειωτέον υπογράφεται από υπηρεσιακό παράγοντα, δηλώνεται απερίφραστα  ότι «κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός έτους 2011
Περιφέρειας Πελοποννήσου ψηφίσθηκε και ισχύει με την αριθμ. 64/31-3-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου», ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρεται ότι «ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν ακυρώνει την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και κατ’ επέκταση τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό».  Να υπενθυμισθεί ότι ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ. Τάσος Αποστολόπουλος, με προσωπικό του έγγραφο, είχε ζητήσει νωρίτερα την «επανασύνταξη του προϋπολογισμού και την επανυποβολή του
στην αρμόδια υπηρεσία», καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του και κατά παράβαση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, μη γνωρίζοντας προφανώς τη νόμιμη διαδικασία που  θέτει ως τον μοναδικό λόγο ακυρότητας του προϋπολογισμού την μη ανάρτηση του στο «Διαύγεια» και ασφαλώς προβλέπει την σύνταξη και την ψήφιση του προϋπολογισμού άπαξ.   Τέλος, η αποκεντρωμένη διοίκηση ζητά αυτή την φορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, υπαναχωρώντας από τους προηγούμενους ισχυρισμούς της περί ακυρότητας, μη δυνατότητας εκτέλεσης και περί ανάγκης επανασύνταξης, πράγμα ωστόσο που είναι κι αυτό έωλο από νομικής πλευράς, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επισημαίνουν ότι όλες οι διαπιστώσεις της ΥΔΕ «εκτέθησαν αναλυτικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο από τον εισηγητή αντιπεριφερειάρχη, κ. Χρήστο Μαλαπάνη,  το οποίο ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε την έγκριση του υποβληθέντος από την Οικονομική Επιτροπή σχεδίου Προϋπολογισμού».