Ο ρόλος της έρευνας στην εκπαίδευση

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Έγινε η ημερίδα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στην Κόρινθο πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο: «Ο ρόλος της έρευνας στην εκπαίδευση: Η ανάδειξη της επιστημονικής έρευνας των εκπαιδευτικών του νομού Κορινθίας». Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τα τμήματα Αγωγής Υγείας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κορινθίας. Την ημερίδα προλόγισαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αθανάσιος Κατσής, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Την επιστημονική ευθύνη και το συντονισμό της Ημερίδας είχε η Δρ. Βασιλική Μπρίνια, Διδάσκουσα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν έρευνες που εκπονήθηκαν από εκπαιδευτικούς της Κορινθίας αναφορικά με ζητήματα εκπαιδευτικής διοίκησης και αφορούσαν τα σχολεία μας.  Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κ. Γεωργίου Μπαγάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.Την Ημερίδα παρακολούθησαν Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές, Υποδιευθυντές, καθηγητές, δάσκαλοι και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης, στην ημερίδα παρέστη και η Βουλευτής κ. Χ. Φαρμάκη.  Τα πρακτικά της Ημερίδας θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην Ημερίδα και στους διοργανωτές. Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού δηλώνει την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα ζητήματα της εκπαιδευτικής διοίκησης και το ενδιαφέρον τους για την έρευνα στην εκπαίδευση. Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Δρ. Βασιλική Μπρίνια, μετά την απήχηση και την επιτυχία που είχε η ημερίδα στον εκπαιδευτικό κόσμο του νομού, θα διοργανώσει και την επόμενη χρονιά ανάλογη ημερίδα με σκοπό την συνέχιση της προσπάθειας για την ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας.