Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β’). Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12  θα λειτουργήσουν οι εξής τρεις (3) κατευθύνσεις του ΜΔΕ: α)Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές) β)Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας γ)Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από εξετάσεις για κάθε κατεύθυνση χωριστά, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το τριήμερο 12-14 Σεπτεμβρίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος σχετική αίτηση από 30 Μαΐου έως 10 Αυγούστου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος, τηλ. 27410-74992-3, e-mail pmssep-secr@uop.gr,), ενώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (www.uop.gr).