Αποδεσμεύονται το 4ο από το 3ο ΕΑΠ και ξεκινά η καταβολή των χρημάτων του τρίτου ΕΑΠ

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Αποδεσμεύονται το 4ο από το 3ο ΕΑΠ, που χρηματοδοτούνται από το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, και προχωρά σύμφωνα με προβλεπόμενη διαδικασία η καταβολή των χρημάτων της περιόδου του 3ου ΕΑΠ με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά την παρέμβαση του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη στην συνάντηση του με τον  Υφυπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας  και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη στις 5 Μαΐου. Με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Μανιάτη, αναφέρεται ότι: Σε συνέχεια του υπ 'αρ. Δ2/Γ/6046/17-03-201 εγγράφου περί αναστολής διάθεσης  κατανομής χρηματικών ποσών επιδοτήσεων και σε εφαρμογή του ν. 3852/2010  "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ Α/87/7-6-2010), διευκρινίζεται ότι ανεστάλησαν οι κατανομές και εγκρίσεις νέων έργων του Ε.Α.Π. που χρηματοδοτούνται από το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996. Για τα ενταγμένα έργα μέχρι 31-12-2010 και μέχρι του ποσού που έχει εγκριθεί για κάθε φορέα από την Επιτροπή Κατανομής του προαναφερομένου Τέλους, η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/ΟΙΚ.575/9,1,2008 (ΦΕΚ Β 12), μετά από θεώρηση των επιτροπών ελέγχου, όπως αυτές είχαν συσταθεί σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι οποίες συνεχίζουν να λειτουργούν μα την ίδια σύνθεση μέχρι την νέα συγκρότηση τους, εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 283 του ν. 38752/2010" . “Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνει άμεσα η αποδέσμευση των χρημάτων αυτών της τρίτης περιόδου, με δεδομένο ότι ο πόρος αυτός αποδίδεται στην βάση της δυναμικής της κάθε περιοχής” είχε σημειώσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σε εκείνη την συνάντηση απευθυνόμενος προς τον Υφυπουργό, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει αποδέσμευση από τον τέταρτο ΕΑΠ και να καταβληθούν άμεσα τα χρήματα της περιόδου του τρίτου ΕΑΠ, ώστε να δοθούν σε αυτούς που έχουν ήδη επενδύσει.