Συνεδριάζουν στο Ξυλόκαστρο

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 8:00 το βράδυ το Δ.Σ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης  στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Δερβενίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής: Έκδοση ψηφίσματος για τη διατήρηση του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Δερβενίου. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για τη πράξη «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Δερβενίου». Λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης του ΔΣ για ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ευρωστίνης. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011. Λύση σύμβασης  του έργου Υποστήριξη της  προσυμβατικής διαδικασίας των συμπράξεων ΟΤΑ με ιδιώτες για το έργο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης  υδατικών  πόρων-δικτύου αποχέτευσης-επεξεργασίας λυμάτων. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη τακτική γενική συνέλευση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Ν. Κορινθίας. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου που θα μετέχουν  στις γενικές συνελεύσεις της ΖΗΡΕΙΑΣ ΑΕ. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του  Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΟΡΔΗ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.