Πρόγραμμα Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη στο Πανεπιστήμιο

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Δευτέρα 23 Μαΐου 2011, 18.30-21.30
Κοινωνικές ανισότητες και μετανάστευση: Μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και κοινωνική πολιτική
Προεδρία:
Θ. Κατσής, Πρόεδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής  και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ομιλητές:
Θ. Παπαθεοδώρου, Πρύτανης, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η αναγκαιότητα ενός μεταπτυχιακού στη μεταναστευτική πολιτική
Α. Χουλιάρας, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παγκόσμιες ανισότητες και μετανάστευση
Λ. Βεντούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Το έθνος-κράτος και η κατανόηση του μεταναστευτικού φαινομένου
Γ. Παπαφίλης, Υπεύθυνος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, Σ. Καραναστάσης, Ειδικός Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης, ΚΕΣΥΠ. Το σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η  
       διαπολιτισμική του επάρκεια και ετοιμότητα. Ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης
Γ. Μπονάτσος, Υπάλληλος Υπουργείου Εσωτερικών, Απόφοιτος του ΠΜΣ. Μεταπτυχιακές Σπουδές και Τοπική Κοινωνία
Γ. Τουργέλη, Εκπαιδευτικός, Απόφοιτος του ΠΜΣ . Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακές σπουδές