6η Υγειονομική Περιφέρεια: Ξεκινά ο διάλογος για την αναδιάταξη των δυνάμεων του Ε.Σ.Υ.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποίησε την  Παρασκευή 1 Απριλίου 2011, την εναρκτήρια συνεδρίαση του κοινωνικού διαλόγου με θέμα την συνέργεια των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε μια περίοδο κρίσης που διέρχεται η χώρα, ο τομέας της υγείας οφείλει να ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό στις ανάγκες των πολιτών, και σήμερα που δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποτελεί το σημαντικότερο πυλώνα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των πολιτών. Ο πολίτης θα πρέπει όπου βρίσκεται να απολαμβάνει ένα πλήρες πρόγραμμα υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση σε οργανωτικό επίπεδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών υγείας και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και των πόρων, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών, τη μείωση των ανισοτήτων και την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ. να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή σας καλεί να συμμετέχετε στον διάλογο που ήδη εξελίσσεται καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις έως το τέλος Μαΐου. Η συμμετοχή όλων, εμπλουτίζει τον προβληματισμό μας, προσθέτει ιδέες και πολλαπλασιάζει την δυναμική του αποτελέσματος της διαβούλευσης.