Η ανάπτυξη ΒΙ.ΠΕ μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με πρωτοβουλία του αντίστοιχου φορέα

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Απάντηση του υπουργείου Οικονομίας στον Α. Μανωλάκη

Μετά από ερώτηση την οποία είχε καταθέσει ο κ. Άγγελος Μανωλάκης  στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  σχετικά με  την ΒΙ.ΠΕ Κορινθίας ο αναπληρωτής Υπουργός κ.Σ.Ξυνίδης  αναφέρει ότι : « …η ανάπτυξη ΒΙΟ.ΠΑ ή ΒΙ.ΠΕ μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με πρωτοβουλία του αντίστοιχου φορέα που πρέπει να έχει τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας. Φορέα Β.Ε.Π.Ε επιτρέπεται να συνιστούν και να συμμετέχουν σε αυτόν, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού  ή του δημόσιου τομέα, καθώς και Ο.Τ.Α, δημοτικές επιχειρήσεις, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, συνεταιρισμοί επιμελητήρια». Επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε πως «….εφόσον εκδηλωθεί η αντίστοιχη πρωτοβουλία καθορισμού Β.Ε.Π.Ε, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου θα εξετάσουν το ενδεχόμενο αυτό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων να επιτευχθεί μέσα από ένα νέο και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο όπως αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο Νόμου που εισάγεται εντός των ημερών προς ψήφιση στη Βουλή».