Πρώτη η ΠΑΣΚ με 53,76% στην Α΄ΕΛΜΕ Κορινθίας

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

-Τα αποτελέσματα των εκλογών των αντιπροσώπων για το 15ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ…

ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ:     356
ΕΓΚΥΡΑ:               346
ΑΚΥΡΑ- ΛΕΥΚΑ:  10
ΕΛΑΒΑΝ: ΠΑΣΚ   186   (53,76%)
ΔΙΚΤΥΟ               81  (23, 41%)
ΔΑΚΕ                       65  (18,79%)           
ΕΣΑΚ – ΔΕΕ    14   ( 4,04%)   
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΚ:    ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ  (137)
        ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (85)
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ:    ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ (64)
ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΚΕ:        ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (35)