Γενική απογραφή από την Τετάρτη μέχρι και τις 24 Μαΐου σε όλη τη χώρα

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Στους δρόμους... ξεχύνονται από την Τετάρτη 68.000 απογραφείς της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) προκειμένου να συγκεντρώσουν στατιστικά στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πληθυσμιακή, κοινωνική και οικονομική ταυτότητα της χώρας. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν είναι απολύτως εμπιστευτικά και δε θα ζητηθεί κανένα έγγραφο από τους πολίτες, όπως, για παράδειγμα, ΑΦΜ, ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ. Η διάρκεια της συνέντευξης θα είναι μέχρι 25 λεπτά και οι πολίτες θα απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις για την κατοικία τους, τα άτομα που μένουν σε αυτή, την ηλικία, το επάγγελμα, το επίπεδο εκπαίδευσης και την κατάσταση της απασχόλησης τους. Σημειώνονται ότι καταγράφονται σε κάθε νοικοκυριό όλα τα άτομα, ακόμη και αυτά που απουσιάζουν προσωρινά (φοιτητές, ναυτικοί κτλ.). Με τον όρο «προσωρινά» η ΕΛΣΤΑΤ ορίζει όλους όσοι απουσιάζουν μέχρι και ένα χρόνο από την κατοικία τους. Για παράδειγμα, εάν κάποιος απουσιάζει στο εξωτερικό ως φοιτητής για δύο χρόνια ΔΕΝ καταγράφεται. ΔΕΝ καταγράφονται επίσης και οι στρατιώτες για τους οποίους η καταγραφή θα γίνει στις μονάδες που υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν βρουν κάποιον, οι απογραφείς θα αφήνουν σημείωμα με το όνομα και το τηλέφωνό τους, και ο πολίτης έως το πέρας της γενικής απογραφής είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει μαζί του για να ορίσει νέα συνάντηση. Οι απογραφείς θα φορούν κονκάρδα με το ειδικό σήμα της Αρχής και το όνομα τους, καθώς και το όνομα και το τηλέφωνο του επόπτη τους. Εάν κάποιος πολίτης αμφιβάλλει για τον απογραφέα, μπορεί να επικοινωνήσει με την ΕΛΣΤΑΤ στα τηλέφωνα 213 135 2138-40. Περισσότερες πληροφορίες για την Απογραφή 2011 υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.apografi2011.gr.