Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή στο Λουτράκι

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Συνεδριάζει την Τρίτη 10/5 στις 9:00 το πρωί η οικονομική επιτροπή του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων για τη συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης: 1. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου στάθμευσης - φύλαξης απορριμματοφόρων οχημάτων της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας . 2. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. 3. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης Νικολέτας θυγ. Απόστολου Κόντη συζ. Παναγιώτη Ζερβού και λοιπών δύο (2) για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ακινήτων της υπ΄ αρίθ. 1/2010 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.  4. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Σταματίας Τσούτση του Σωτηρίου κατά του τέως Δήμου Αγ. Θεοδώρων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου.