Διεθνές Συνέδριο από το Τμήμα Κοινωνικής - Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

-Από 27-29 Μαΐου στην Κόρινθο…

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θεματικό τίτλο Market vs Society? Human principles and economic rationale in changing times, το οποίο θα λάβει χώρα  στις 27-29 Μαΐου στην Κόρινθο.