Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ Βέλου Βόχας

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011


Την Παρασκευή 27 Μαϊου 2011 και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό, συνεδριάζει το Δ.Σ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:
  1. Έγκριση-Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου-Βόχας
  2. Έγκριση-Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου-Βόχας
  3. Έγκριση-Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέλου-Βόχας
  4. Έγκριση-Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Βέλου-Βόχας
  5. Εκχώρηση αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμαρχο για χορήγηση-μεταβίβαση-ανάκληση παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών
  6. Συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Θεάτρων Κινηματογράφων περιφέρειας Δήμου Βέλου-Βόχας
  7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση ΄΄Βρύση-Χωριό΄΄ (Καταρράκτης) Τ.Κ. Σουληναρίου
  8. Έκγριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στην πλατεία στην Τ.Κ Στιμάγκας
  9. Συζήτηση και λήψη ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ απόφασης για τον προσδιορισμό των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης-χορήγησης, ανάκλησης και ανανέωσης των Αδειών Λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας του Δήμου Βέλου-Βόχας Ν. Κορινθίας
  10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή για τον καθορισμό του αριθμού των αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου.