Αποφάσεις του Δ.Σ. Κορινθίων της Δευτέρας

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011


Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων τη Δευτέρα  23/05/2011. Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης  στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ  για ένταξη του έργου  «Διαδικτύωση  δικτύων ύδρευσης πόσιμου ύδατος» όλου του Δήμου Κορινθίων (πλην της πόλεως Κορίνθου) προϋπολογισμού 4.600.000 €. Το συγκεκριμένο έργο  ύστερα από ενέργειες του Δημάρχου έχει ήδη λάβει την προένταξη από την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων. Εγκρίθηκε η αποδοχή των φακέλων  των μελετών των έργων «Κατασκευή Νηπιαγωγείων και Δημοτικού Σχολείου  στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και κατασκευή σχολικού συγκροτήματος  Αρχαίας Κορίνθου» από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση), δεδομένου ότι με το Καλλικράτη η αρμοδιότητα κατασκευής σχολικών κτιρίων  ανήκει στους Δήμους. Για τον ίδιο λόγο έγινε αποδοχή φακέλων των μελετών των έργων «Κατασκευή  νέας πτέρυγας  στο 1ο Γυμνάσιο Κορίνθου και 1ο Λύκειο Κορίνθου». Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας  Κορινθίων  Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΕΚΑΑΠ) από τη Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΚΕΚ) με συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 300.000 €. Η ονομασία της νέας εταιρείας  είναι Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων (ΔΑΕΚ). Παράλληλα εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί χρήσης 2009-2010. Αποφασίστηκε η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης διάρκειας  35 ατόμων  για τη φύλαξη των χωματερών , τη δασοπροστασία  τη θερινή  αντιπυρική περίοδο και για τη προστασία των λουομένων (ναυαγοσώστες). Εγκρίθηκαν οι απολογισμοί  έτους 2010 των νομικών προσώπων του Δήμου Κορινθίων -Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Κορινθίων -Δ΄ ΚΑΠΗ  Εξαμιλίων -ΣΤ  ΚΑΠΗ Κορίνθου.