Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Βέλου Βόχας

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012


Το Δ.Σ του Δήμου Βέλου Βόχας συνεδριάζει την Τετάρτη 6  Ιουνίου 2012 και ώρα 20:00,  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Ζευγολατιό  για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 277/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση νέας   Προγραμματικής Σύμβασης του αρθρ. 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ Δήμου Κορινθίων, Δήμου Βέλου - Βόχας και Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για την πράξη « Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου - Λεχαίου - Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. »
2. Αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στο Δήμο.  
3. Διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου.