ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΜΕ?

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν και να σχεδιάσουν ένα debate... Πως θα σχεδιάσουν άραγε τη σωτηρία της Ελλάδας?