Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Γ. ΔΕΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Σε προγραμματισμένη συνάντηση με τη συμμετοχή της Επιτρόπου Αλιείας και Θαλασσίων Υποθέσεων, κας. Μαρίας Δαμανάκη, παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρου Τατούλη,  ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες, την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011, στο γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αθήνα. Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, αναπτύχθηκαν ζητήματα όπως η μελέτη για την καταγραφή της κατάστασης του Κορινθιακού Κόλπου σε όλα τα επίπεδα, αλλά και θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο της αλιείας και την εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού σε αυτήν. Στην παρέμβασή του ο κ. Δέδες, σχετικά με τη μελέτη για τον Κορινθιακό Κόλπο, τον οποίο χαρακτήρισε ως ένα παγκόσμιο εργαστήριο γεωφυσικών φαινομένων, τόνισε την ανάγκη η διαχειριστική αυτή μελέτη να αναφέρεται στο σύνολο των αναγκαίων δράσεων που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σαν αναφορά τους τη θάλασσα του Κορινθιακού (χωροταξικός σχεδιασμός, περιβαλλοντικά προβλήματα, αλιεία κλπ). Η συμφωνία που επετεύχθη αφορά κατά πρώτον στην παρουσία όλων των φορέων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής για την ανάδειξη της αναγκαιότητας εκπόνησης της διαχειριστικής μελέτης και κατά δεύτερον, στη δέσμευση της Επιτρόπου, κας Δαμανάκη, για εξάντληση κάθε δυνατότητας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οργάνων για χρηματοδότηση του σκέλους της μελέτης που αφορά στην αλιεία και το γενικότερο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.