Πανεπιστήμιο Κορίνθου: Σεμινάριο με θέμα: «Το μετά της κρίσης στην πολιτική:

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Ομιλητής: Αναπληρωτής  Καθηγητής κ. Τάκης Καφετζής -Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011 - Ώρα 16.00-18.00 - Αίθουσα 4

Οι κρίσεις στους νεότερους χρόνους και στην εποχή της ύστερης νεοτερικότητας ξεκινούν από το πεδίο της οικονομίας και ‘επεκτείνονται’ στα άλλα επίπεδα των κοινωνιών. Αυτό είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των κρίσεων στις καπιταλιστικές κοινωνίες, ενώ οι όποιες ειδοποιητικές διαφορές μεταξύ τους ως προς τη μορφή, την έκταση και τη διάρκεια μιας κρίσης εντοπίζονται αναλυτικά και ερμηνευτικά στους τρόπους με τους οποίους συναρθρώνονται οι σφαίρες της Πολιτικής, της Οικονομίας και της Κουλτούρας. Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σημερινής κρίσης τοποθετώντας τα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, της επικυριαρχίας των αγορών και της αργόσυρτης διάβρωσης των σχέσεων κοινωνικής και πολιτικής αντιπροσώπευσης, οι οποίες, με τις όποιες ιστορικές μεταλλαγές τους, είναι ο προνομιακός τόπος συγκρότησης/νομιμοποίησης του Πολιτικού για περισσότερο από δύο αιώνες τώρα. Ο Τάκης Καφετζής γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και στο Παρίσι, και είναι διδάκτορας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.