Α. Μανωλάκης: Ήρθαν στο φως πολλά στοιχεία και ο φάκελος των υποβρυχίων δεν κλείνει εδώ

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Ένα μήνα μετά τη σύστασή της η Επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση των υποβρυχίων, στην οποία ο κ. Άγγελος Μανωλάκης είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος και η οποία είχε ως έργο τον εντοπισμό ευθυνών του πρώην Υπουργού Άμυνάς κ. Άκη Τσοχατζόπουλου, κατέθεσε το πόρισμα της προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή με ομόφωνη απόφασή της, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, είχε αποφασίσει την παραίτηση των μελών της από την κατά το άρθρο 37 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής αποζημίωση, η οποία χορηγείται στους Βουλευτές, που συμμετέχουν στις εργασίες της. Όπως αναφέρεται στο τελικό πόρισμά της η Επιτροπή ύστερα από λεπτομερή μελέτη όλων των τεθέντων υπόψη της στοιχείων, την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων και όλου του αποδεικτικού υλικού, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει την ποινική δίωξη του πρώην υπουργού Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Άκη Τσοχατζόπουλου για δύο κακουργήματα. Όλα τα κόμματα, που συμμετείχαν στην Επιτροπή, προτείνουν την παραπομπή για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας σε βάρος του δημοσίου και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα από την πλειοψηφία προτείνεται να «ασκηθεί αυτοτελώς αγωγή σε βάρος του πρώην υπουργού προς επιδίκαση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης υπέρ του ελληνικού δημοσίου», καθώς και «να ληφθεί κάθε ενδεικνυόμενο ασφαλιστικό μέτρο (συντηρητική κατάσχεση ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών, μετοχών, άυλων τίτλων, θυρίδων, κ.λπ. που θα βρεθούν στην κατοχή των υπόπτων), καθώς και σε εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων κ.λπ., προκειμένου να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα και οι νόμιμες αξιώσεις του δημοσίου». Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μανωλάκης δήλωσε ότι : «Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθουν στο φως πολλά στοιχεία που είχαν εγείρει προβληματισμούς στην υπόθεση των υποβρυχίων και ασφαλώς ο φάκελος δεν κλείνει εδώ. Η Ολομέλεια της Βουλής θα αποφασίσει για την παραπομπή και η Δικαιοσύνη στη συνέχεια θα έχει την υποχρέωση να κρίνει και να αξιολογήσει αν τα στοιχεία αυτά οδηγούν στην ενοχή ή όχι του κ. Τσοχατζόπουλου και των λοιπών εμπλεκομένων».