Προτάσεις σχετικά με τα έργα διαπλάτυνσης της Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Είναι γνωστή η  μέθοδος παραχώρησης με την οποία κατασκευάζεται το έργο. Δεν έχει σημασία να αναλωθούμε πλέον στο ιστορικό του έργου αλλά με προσοχή να συμβάλουμε όλοι στην άρτια κατασκευή αυτού και των παράπλευρων έργων. Θα πρέπει να ακολουθηθεί με σεβασμό η «Μ.Π.Ε.» παρά την εκκρεμότητα πού υπάρχει σχετικά με την προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της απόφασης έγκρισης των Μ.Π.Ε στο Σ.Τ.Ε. και κάθε νέο έργο που κατασκευάζεται να ακολουθείται από την αντίστοιχη Μ.Π.Ε.  Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η διέλευση εντός του Δήμου Σικυωνίων ουσιαστικά τέμνει τέσσερα δημοτικά Διαμερίσματα (Μούλκι, Πάσιο, Κ. Διμηνιό, Διμηνιό) και την πόλη του Κιάτου. Έχει γίνει αναφορά και στο παρελθόν σε συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν από την κατασκευή του έργου και έχουν υπάρξει συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν γίνει από το 2006 και δεν έχουν υλοποιηθεί.
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 1. Κατασκευή παράπλευρου δρόμου από την Αρχαία Κόρινθο και μέχρι το Κιάτο τουλάχιστον κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου παράπλευρου προς βορρά δρόμου «Κορίνθου - Αρχαίας Κορίνθου». Όπως προκύπτει από τις οριζοντιογραφίες σε μεγάλο μήκος του έργου δεν υπάρχει «service road».
 1. Τα διόδια εισόδου στον Αυτοκινητόδρομο (εγκάρσια στην περιοχή του Μουλκίου) και της εξόδου προς Κιάτο στην περιοχή «Αρκούδα» θα πρέπει να κατασκευαστούν και λειτουργήσουν ταυτόχρονα ώστε να αποτραπεί η χρήση της παλαιάς Εθνικής οδού από βαρέα διερχόμενα οχήματα. (οικονομικό όφελος του παραχωρησιούχου)
            Προφανώς η χρέωση των τελών διέλευσης θα πρέπει να υπολογίζονται σε    
            χιλιομετρική βάση.
 
3.   Ο κόμβος του Κιάτου θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε    
      ο αυτοκινητόδρομος να συνδέεται:
 • α) με το παράπλευρο δίκτυο που προτείνεται να κατασκευαστεί.
 • β) με το υποτυπώδες παράπλευρο δίκτυο της ΕΡΓΟΣΕ.
 • γ) με τον υπό κατασκευή δρόμο «Κιάτο – Νεμέα».
 • δ) με τον νέο σταθμό του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
 • ε) με τον δρόμο Κιάτο Σούλι Γκούρα που ούτως η άλλως συμβαίνει.
 • στ) με τον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Σικυώνας
 • ζ) Επίσης ο κόμβος και τα παράπλευρα έργα του θα πρέπει να διασφαλίζουν νέες και άμεσες προσβάσεις προς την πόλη του Κιάτου και τον λιμένα του Κιάτου αφού η οδός Πετμεζά (Επαρχιακή Κιάτο Σούλι Γκούρα) έχει κορεσθεί. Χωροταξικά αυτό θα μπορούσε γίνει παράπλευρα του ποταμού Κύριλλου. 
 • η) Πλησίον του κόμβου, επί του αυτοκινητοδρόμου ή παραπλεύρως αυτού, θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος στάθμευσης βαρέων οχημάτων.
 • θ) Αποφυγή καταστροφής τμήματος του νέου κοιμητηρίου.
4.   Θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι άνω και κάτω διαβάσεις και να προστεθούν
      νέες όπου κρίνεται απαραίτητο ικανοποιώντας όχι μόνον τις σημερινές αλλά   
      κυρίως τις μελλοντικές ανάγκες.
 
5.   Γέφυρες Μουλκίου.
 • α) Η χαμηλή γέφυρα πλησίον της ΒΕΚΟ εξυπηρετεί το 90% της επικοινωνίας των 2.000 κατοίκων του Μουλκίου με το Κιάτο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταργηθεί, αντίθετα θα πρέπει να αναβαθμιστεί αφού βρίσκεται και πλησίον των υπό κατασκευή διοδίων και θα εξυπηρετεί και άλλες ανάγκες (πιθανόν πρόσβασης εργαζομένων).
 • β)  Η γέφυρα της Τραγάνας είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί εκ νέου στο ίχνος του υπάρχοντος δρόμου, χωρίς αναίτιες καμπύλες. Εδώ να σημειωθεί ‘ότι σε καμία περίπτωση ο δρόμος Τραγάνας – Μουλκίου παράλληλα του Ελισσώνα δεν μπορεί να αποτελέσει τον κύριο δρόμο πρόσβασης προς το Μούλκι, αφού διέρχεται μέσα από τον προϋφιστάμενο του 1923 οικισμό της τραγάνας και σε κάποια σημεία έχει πλάτος 4 μέτρων . Υπολογιζομένων και των σταθμευμένων αυτοκινήτων είναι δύσκολη και επικίνδυνη η διασταύρωση δύο οχημάτων.
 
6.      Αποκατάσταση όλων των δικτύων κοινής ωφελείας, ύδρευσης, αποχέτευσης και κυρίως των αρδευτικών δικτύων που είναι πολύ περισσότερα στον αριθμό.
 
7.      Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα έργα συγκέντρωσης και απορροής των ομβρίων υδάτων.
 
8.      Άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών που προκαλούνται από την διέλευση των βαρέων εργολαβικών φορτηγών όπως για παράδειγμα της Τουρκογέφυρας πού έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Αλλωστε είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα της ΕΡΓΟΣΕ η οποία σε μερικά σημεία έχει αφήσει τους δρόμους σε χείριστη κατάσταση.
 
Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες, αλλά θεωρώντας την ποιότητα ζωής, και την ασφάλεια  των πολιτών ανεκτίμητα, πιστεύουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα δείξουν την δέουσα ευαισθησία, θα αναγνωρίσουν επιτέλους το δίκαιο των αιτημάτων και  θα προβούν στις δέουσες ενέργειες για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.