Γ. Τσόγκας: Σχετικά με το δημοσίευμα προσχώρησης του Γιάννη Γκεζερλή στη Δημοκρατική Αριστερά

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Σχετικά με δημοσίευμα σε τοπικό site αναφορικά με επόμενες πολιτικές κινήσεις του πρ. Δημάρχου Σολυγείας κ. Γιάννη Γκεζερλή, το στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς Κορινθίας Γ. Τσόγκας ανέφερε τα εξής: «Εάν ισχυριζόμουν ότι δεν ένοιωσα έκπληξη διαβάζοντας το δημοσίευμα πού αφορά τον κ. Γκεζερλή, θά έλεγα ψέματα! Επίσης εάν επιβεβαίωνα ότι πράγματι ο κ. Γκεζερλής είχε επικοινωνία πολιτικού περιεχομένου με τον Πρόεδρο τής ΔΗ.ΜΑΡ. , πάλι θα έλεγα ψέματα!
Ένα είναι βέβαιο, ότι για να επιτευχθεί οποιουδήποτε είδους πολιτική συνεργασία με άτομα εκτός τής ΔΗΜ.ΑΡ., θα πρέπει μέ σαφή τρόπο ο επιθυμών τή συνεργασία νά έχει επιδείξει, μέ κάθε νόμιμο τρόπο, τη σύμφωνη γνώμη του μέ τις δημοσιοποιημένες αρχές τού κόμματός μας καί ότι η  πολιτική του μεταστροφή είναι τό αποτέλεσμα τών πολιτικών του αναζητήσεων, πού στή σημερινή πολιτική πραγματικότητα εκφράζεται κατ'αρχήν μέ βάση τίς αρχές μας δηλ. τό Δημοκρατικό δρόμο πρός τό Σοσιαλισμό, τήν Ευρωπαική Προοπτική , τή μεταρρυθμιστική Στρατηγική καί τήν Οικολογική κατεύθυνση τού χώρου μας. Βέβαια θά θεωρούσα αυτονόητο τό νά προσθέσω, ότι γιά κάθε πολιτική συνεργασία, τουλάχιστον στήν αφετηρία της, δέν θά ήταν προαπαιτούμενο η πλήρης ταύτιση τών ιδεολογικών αντιλήψεων τών εμπελεκομένων αλλά η συμφωνία σέ βασικά πολιτικά ζητήματα.
Ο κ. Γκεζερλής πράγματι έχει επιδείξει τεθλασμένη πορεία στίς δημοκρατικές του αναζητήσεις καί δέν θά μέ εξέπληττε ακόμη μία ακόμη μέ πορεία πρός τήν ΔΗΜ.ΑΡ., ο οποίος αφού διήλθε από τό κόμμα τού κ. Καργάκου, συντάχθηκε μέ τόν κ. Χαραλαμπίδη καί στή συνέχεια αναδείχθηκε επιτυχημένος Δήμαρχος Σολυγείας μέ τό ΠΑΣΟΚ,  αξιοποιώντας μέ τόν τρόπο αυτό τήν θετική του  πολιτική  στάση στήν ελληνική πολιτική σκηνή. Υπό τίς ανωτέρω προυποθέσεις καί ο κ. Γκεζερλής αλλά καί πολλοί άλλοι αριστεροί συμπολίτες εγκλωβισμένοι στό ΠΑΣΟΚ αλλά καί φίλοι σέ άλλες πολιτικές δυνάμεις, θά μπορούσαν, αποτινάσσοντας διάφορες καταπιεστικές κομματικές λογικές καί αλυσίδες τού παρελθόντος νά συμβάλουν συμπορευόμενοι μαζί μας στήν ανασύνταξη τής Ελληνικής Κοινωνίας, ώστε η χώρα νά βγεί "όρθια" από τήν κρίση από τήν οποία ταλανίζεται σήμερα.  Φυσικά δέν θά συμφωνούσα μέ τήν αναφορά, ότι η ΔΗ.ΜΑΡ. εμφανίζεται αδύναμη στήν Κορινθία καί κατά συνέπεια προτίθεται νά γίνει η γνωστή κολυμβήθρα, διότι θά σάς θυμίσω τά ποσοστά της στό Δήμο Κορινθίων καί στό νομό Κορινθίας στίς πρόσφατες Περιφερειακές εκλογές πού ήσαν 2,51 καί 3,5% , όταν ήταν ακόμη  "ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΒΡΈΦΟΣ" τεσσάρων μηνών περίπου, χωρίς επίσημες πολιτικές θέσεις, κατασταστικό κλπ. πού ήδη μορφοποιήθηκαν μέ τό πρώτο, πρόσφατο,  συνέδριό της καί παρόλα αυτά αντιπαρήλθε μέ επιτυχία τίς τεράστιες δυσκολίες καί κυρίως μέ ανοιχτές ακόμη τίς πληγές από τό χωρισμό, παρά τό βελούδινο διαζύγιο μέ τόν ΣΥΝ !!! Τέλος θά θυμίσω, ότι μία από τίς κατακτήσεις τού χώρου τής δημοκρατικής καί ανανεωτικής αριστεράς, αποτελεί  η αποκεντρωμένη λογική στίς αποφάσεις μέ έντονο τοπικό χαρακτήρα καί ο σεβασμός τών αποφάσεων ΤΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ!».