Ξυλόκαστρο: Παρέμβαση της μειοψηφίας και του Δ. Σκούρα για συζήτηση θεμάτων στο Δημοτικό συμβούλιο

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Σε επιστολή της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και του επικεφαλής της κ. Δ. Σκούρα προς την πρόεδρο του Δ.Σ. αναφέρονται τα εξής: Κα Πρόεδρε:  Σύμφωνα με : Το Αρθρο 95 §2 Ν .3463/06 Κ.Δ.κ.Κ (ΦΕΚ 114/08-06-2006), Τα Αρθρα 4Α  § 4 κ 5 και Αρθρο 4 § 6 Β του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Το Αρθρο 67 § 2 του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) Αιτούμεθα την συζήτηση των παρακάτω Θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο: 1)Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λαική αγορά Ξυλοκάστρου, και το σχετικό αίτημα Συμπολιτών. 2) Πρόταση μομφής  κατά της Διορισμένης Προέδρου της ανενεργούς Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου. 3) Συζήτηση και λήψη απόφασης περι παραχώρησης στην Δημοτική μας Παράταξη εξοπλισμένου χώρου  καθώς και γραμματειακής υποστήριξης συμφωνα με το άρθρο 66 παρ 7  του Νόμου  3852/2010. 4) Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ειδικό Δημοτικό Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Πόρων και περιστολής μη αναγκαίων δαπανών. 5) Συζήτηση και λήψη απόφασης περι χάραξης νέας πολιτικής στα Δημοπραττούμενα Εργα – Προμήθειες του Δήμου. 6) Συζήτηση και λήψη απόφασης περι Επαναπροσδιορισμού Αναπτυξιακών Στόχων και προσαρμογής τους στις Ειδικές Οικονομικές Συνθήκες  της χώρας μας. 7) Συζήτηση και λήψη απόφασης περι Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και ειδικών προγραμμάτων κατά της Ανεργίας. 8) Συζήτηση και λήψη απόφασης περι  Προγραμματισμού και επιτάχυνσης αποκατάστασης επειγόντων έργων και παρεμβάσεων α) για την προστασία των ακτών &β ) συντηρήσεις – επιδιορθώσεις επαρχιακού δημοτικού οδικού  Δικτύου καθώς  & Αγροτικής Οδοποιίας».