ΚΙΑΤΟ: Αιτήσεις για πρόσληψη ανέργων στο Δήμο Σικυωνίων

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Σύμφωνα με την από 6/2/2012 δημόσια πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ., το χρονικό διάστημα από 9/2/2012 έως και 29/2/2012 καλούνται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας 18-65 ετών να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για πρόσληψή τους ως προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Ν.Π.Δ.Δ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr). Οι ειδικότητες πρόσληψης είναι οι εξής:
 1. ΔΕ Ηλεκτρολόγος
 2. ΔΕ Οδηγός
 3. ΔΕ Τεχνίτης Οικοδόμος
 4. ΔΕ Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
 5. ΔΕ Τεχνίτης Σιδεράς
 6. ΔΕ Υδραυλικός
 7. ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων
 8. ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
 Δεδομένου ότι πολλοί άνεργοι δημότες μας δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο Δήμος μας διαθέτει προσωπικό για την πραγματοποίηση της υποβολής των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο 7 του Δημαρχείου ώρες 8.00 – 14.00 (αρμόδιοι υπάλληλοι Κελλάρης Γιώργος και Ντόβολης Νώντας), έχοντας μαζί τους:
 • την αστυνομική τους ταυτότητα
 • την κάρτα ανεργίας
 • αριθμό ΑΜΚΑ
 • αριθμό ΑΦΜ
 • κάρτα ανεργίας συζύγου (σε περίπτωση που είναι άνεργος/η).