Συνεδριάζει την Τρίτη το Δ.Σ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδριάζει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στις 6:00 το απόγευμα το Δ.Σ. Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων σε συνέχεια της από 13-12-2011 διακοπείσας συνεδρίασης, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής: Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2010, του ν.π. “Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας”. Λήψη Απόφασης για μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου και απαλλαγή σε νέους επαγγελματίες - επιτηδευματίες.  Περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού, για το 2012. Περί αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το 2012. Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού, για το 2012. Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για το 2012. Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, για το 2012. Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης, για το 2012. Περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Θεοδώρων, για το 2012.  Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση σταθμού καταγραφής σεισμικών δονήσεων στην περιοχή “Αρεμάδα”. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού πλησίον της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. στους Αγ. Θεοδώρους (από νέο νεκροταφείο έως περιοχή Κόκκινο Λιθάρι). Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.