ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κορινθίων Ν. Σταυρέλης εύχεται στις Κορίνθιες και στους Κορίνθιους Καλά Χριστούγεννα, με Υγεία, Ελπίδα και Αγάπη το νέο Έτος.