ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ « ΣΥΖΕΥΞΙΣ »

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Σας ενημερώνουμε ότι οι αριθμοί τηλεφώνων που αντιστοιχούν στις Υπηρεσίες που στεγάζονται στο Κεντρικό Κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, αλλάζουν. Με σκοπό την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, έχει ήδη δρομολογηθεί η κατάργηση των υπαρχουσών τηλεφωνικών συνδέσεων και στο εξής θα χρησιμοποιούνται μόνο τα νέα τηλέφωνα “Σύζευξις”. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της επικοινωνίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και χαμηλότερο κόστος επικοινωνίας. Για περαιτέρω πληροφορίες, καλέστε στους αριθμούς: 2741360610 ή 2741360611 ή 2741360772.