Τα νέα Δ.Σ. στους τομείς Πολιτισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ


Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού. Ορίζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Λόης Νικόλαος (πλειοψ)                            Δέδες Γεώργιος (πλειοψ)
2) Δόσχορης Κων/νος (πλειοψ)                      Βαρελάς Παναγιώτης (πλειοψ)
3) Δέδες Δημήτρης (πλειοψ)               Ψυχογιός Ανάργυρος (πλειοψ)
4)Πρωτοπαππά Μαρία (μειοψ)                       Ράτης Σπυρίδων (μειοψ)
5) Κοσκινά Άννα (μειοψ)                               Σταμάτη Κυριακή (μειοψ)
6)Ρουμελιώτης Ιωάννης                                  Καλλίρης Νίκος (πολίτες)
7) Μίχας Χρήστος                                           Λαζαρίδης Ιωάννης (πολίτες)
8) Παντούδη Αικατερίνη                                 Τάσση Κων/να (πολίτες)
9) Καλλίρη Κων/να                                         Παππά–Λογοθέτη Γεωργία (πολίτ.)
10) Καταπόδη Τερψιχόρη                               Ψαραύτη Ασημίνα (πολίτες)
11) Λέκκα Ελισάβετ                                       Βλάχου Αγγελική (εκπρ. Εργαζ.)
Κατά πλειοψηφία εκλέγεται Πρόεδρος ο κ. Λόης Νικόλαος και Αντιπρόεδρος ο κ. Δόσχορης Κων/νος.

Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ν.π.δ.δ. του Δήμου, τομέων αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας.

Ορίζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Λούκας Λουκάς                                          Βαρελάς Παναγιώτης (πλειοψ.)
2) Κακούρος Ιωάννης                                     Γλυκοφρύδης Γεώργιος (πλειοψ.)
3) Ψυχογιός Ανάργυρος                                  Δέδες Δημήτρης (πλειοψ.)
4) Πέρρας Σωτήριος                                        Δάλλα Ελένη (μειοψηφ.)
5) Φίλης Παναγιώτης                                      Ράπτη-Θεοδωροπούλου Αναστασία (μειοψ)
6) Γεωργακοπούλου Ιωάννα                           Παπαδοπούλου Σοφία (πολίτες)
7) Αθανασιάδου Ελένη                                   Δέλγα Ελένη (πολίτες)
8) Χρυσούλας Δημήτρης                                Βαρελάς Παναγιώτης (πολίτες)
9) Κάχρου Μαρία                                            Γυφτοπούλου Αθηνά (πολίτες)
10) Πετρόπουλος Γεώργιος                             Γκάρτζιος Χρήστος (πολίτες)
11) Αντωνίου Νικόλαος                                  Βασιλειάδου Αρετή (εκπρ. Εργαζ.)
Κατά πλειοψηφία εκλέγεται Πρόεδρος ο κ. Λούκας Λουκάς και Αντιπρόεδρος ο κ. Κακούρος Ιωάννης.