Αντί για περισσότερους θεματικούς, δεν δίνεται καλύτερα αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες;

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Σύμφωνα με πληροφορίες επέρχονται αλλαγές σε περιφερειακό επίπεδο όσον αφορά στη λειτουργία και στο έργο της κάθε Περιφέρειας με την αύξηση του αριθμού των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών από 4 σε 7, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα  και αποδοτικότερα. Παράλογο θα έλεγε κανείς σε περιόδους κρίσης και τεράστιας οικονομικής δυσχέρειας. Παράλογο και για το λόγο ότι υπάρχουν έμπειροι και με μεγάλη διάθεση προσφοράς Αντιπεριφερειάρχες σε κάθε νομό οι οποίοι μπορεί να αποδειχθούν «σωτήριοι» πάνω στο θέμα αυτό. Αρκεί να γίνει κάτι πολύ απλό: Να τους δοθούν αρμοδιότητες για να μπορέσει να αρχίσει να δουλεύει η «μηχανή». Αρμοδιότητες ικανές να «ξεμπλοκάρουν» το όλο σύστημα που ισχύει μέχρι σήμερα και επιτέλους να αναλάβουν και κάποιοι άλλοι ευθύνες για να μπορέσουν κιόλας να δείξουν τις ικανότητές τους. Ειδικά στην Κορινθία, ο Γ. Δέδες, -κι αυτό το ομολογούν πολιτικοί εχθροί και φίλοι-, έχει μεγάλες ικανότητες αλλά και μεγάλη διάθεση προσφοράς για την Κορινθία και τους πολίτες της. Υπάρχει λοιπόν λύση και μάλιστα από τις καλύτερες που μπορούν να γίνουν. Αρκεί να υπάρξει η θέληση και να παραμεριστούν κάποια άλλα πράγματα που κωλύουν αυτό το ενδεχόμενο…