ΠΤΩΣΗ 64% ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ!

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Νέα πρωτοφανή μείωση στον αριθμό αδειών, στην επιφάνεια και τον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας, παρουσιάζουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας, για τον Μάρτιο του 2011, στην Πελοπόννησο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, στην περιφέρεια, παρουσιάστηκε μείωση κατά 64,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 59,6% στην επιφάνεια και κατά 34,3%! στον όγκο!