Δήμος Βέλου – Βόχας: Σε επιδοτούμενο πρόγραμμα οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Σας ενημερώνουμε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας θα συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με είκοσι (20) επιδοτούμενες θέσεις νηπίων ανά Σταθμό.  Παρακαλούνται όλες οι ωφελούμενες μητέρες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να καταθέσουν με προσωπική τους ευθύνη αιτήσεις εγγραφής μαζί με τα δικαιολογητικά στoυς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου από 24/06/2011 έως 8/07/2011 ώρα 12:30 μ.μ. Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα υποχρεούνται στην καταβολή τροφείων. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση μπορείτε να αναζητήσετε: στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΤΑ.Α. www.eetaa.gr , στα ΚΕΠ του Δήμου μας, στο Δημαρχείο Ζευγολατιού - Βέλου στο Δημοτικό κατάστημα Βραχατίου (Τεχνικές Υπηρεσίες) , στους Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέλου – Βόχας www.velo-vocha.gr. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών μας θα παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη για την συμπλήρωση της αίτησης από το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών Ζευγολατιού, Βραχατίου και Βέλου.  Επίσης τις ίδιες ημερομηνίες 24/6/2011 έως 11/7/2011 όλοι οι Δημότες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς για την νέα σχολική χρονιά ανεξάρτητα εάν κατέθεσαν αίτηση στο επιδοτούμενο πρόγραμμα.