Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Σικυωνίων

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 28 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ το Δ.Σ. Σικυωνίων για συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής: Επιβολή Τέλους Απαλλοτρίωσης. Ανοιχτή Διαβούλευση. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 8/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων»   περί:  «Αίτημα προς το Δήμο Σικυωνίων για έκτακτη επιχορήγηση». Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 8/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για μονοδρομήσεις των οδών Ρήγα Φεραίου και Κρυστάλλη, στην Δημοτική Ενότητα Κιάτου». Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: Διαμόρφωση - Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας Κιάτου της αριθ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ. Ψήφιση Νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Σικυωνίων. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου ΚΕΚ Α.Ε. Κορινθίας. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για τη Διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου και την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αυτού. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για τον προγραμματισμό έργων & ενεργειών ούτως ώστε ο Δήμος να μπορεί να προγραμματίσει, αναλάβει & διαχειριστεί συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ορισμός Αρμοδίου Υπευθύνου για την διαδικασία σχεδιασμού και ωρίμανσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων που θα αναλάβει & θα διαχειριστεί ο Δήμος. Άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου επί της γενικότερης  πολιτικοοινομικής κατάστασης.