Παρατυπίες και νέα πολιτικά ήθη στη συνεδρίαση του Δ.Σ δήμου Βέλου – Βόχας της 27ης Ιουνίου 2011

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Του προέδρου του Το.Συ.Ν  Δ.Ε. Βόχας Σχοινοχωρίτη Κων/νου
 
Ως Νέοι Πολίτες της δημοτικής ενότητας Βόχας, με αφορμή τα όσα έλαβαν χώρα και ειπώθηκαν κατά την τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του δήμου Βέλου – Βόχας την 27η Ιουνίου 2011, δηλώνουμε τα εξής: Κρίνουμε αρχικά ως θεσμικά απαράδεκτη την πολιτική συμπεριφορά και στάση του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς το μείζον θέμα της καταρτίσεως των υπό συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως για την συνεδρίαση του Δ.Σ. διότι: (1). Δεν προωθούνται προς το Δ.Σ. οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα δε όταν οι περισσότερες εξ αυτών είναι ομόφωνες (π.χ. Ζευγολατιού, Βραχατίου κ.α.) και περιλαμβάνουν σοβαρότατα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με θέματα ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και του δήμου μας γενικότερα, όπως π.χ. η ανάδειξη και προστασία των αρχαιολογικών χώρων Ράπτη και Ντάρανι Ζευγολατιού κ.α. (2). Συνεχίζεται έτσι κατ’ εξακολούθηση η υποβάθμιση των τοπικών συμβουλίων και η μετατροπή τους σε απλούς παρατηρητές και χειροκροτητές χωρίς ουσιαστικό ρόλο, δεδομένου ότι αντί να εισακούονται οι αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων στο Δ.Σ. (οι περισσότερες ομόφωνες) και να υλοποιούνται αρμοδίως, εισάγεται ένα νέο ήθος, μια νέα συνήθεια ή καλύτερα οπτική η οποία απαξιώνει το ρόλο που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν στην εξύψωση των τοπικών κοινωνιών, αυτή της αξιολόγησης των ομόφωνων αποφάσεών τους!!! (3). Η τάση αυτή να εξετάζονται προσεκτικά όλες οι όψεις ενός ζητήματος ή κάποιου θέματος, θεωρείται πρόφαση για υπεκφυγή, προκειμένου να κερδηθεί χρόνος, στον οποίο χρόνο να προκύψει πρόταση, έτσι ώστε να μην συνεχίσει να φαίνεται η απουσία προγραμματικού λόγου και οράματος, η οποία αυτοδίκαια συνεπάγεται ένα έλλειμμα ηγεσίας και κατ’ επέκταση εκτελεστική αδυναμία διοίκησης. (4). Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. που ψηφίστηκε ομόφωνα την 27η Μαϊου 2011 κρίνεται ότι χρήζει ορισμένης τροποποίησης. Χαρακτηρίζουμε ως απαράδεκτη τη συμπεριφορά να μην δίνεται ο λόγος σε απλούς δημότες, οι οποίοι παρευρίσκονται της συνεδριάσεως και αιτούνται ακρόασης (είτε ηλεκτρονικώς είτε προφορικώς). Ο εσωτερικός κανονισμός έγινε και ψηφίστηκε για την εύρυθμη  λειτουργία του δημοτικού μας συμβουλίου και όχι για να φιμώνονται οι πολίτες. (5). Το αίτημα των 27 δημοτών – πολιτών που κατατέθηκε την 6η Ιουνίου 2011 και αφορούσε τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την «διαχείριση απορριμμάτων» και το οποίο συνοδεύτηκε και με εισήγηση, ήρθε στο Δ.Σ. με μη σύννομο τρόπο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αντί να το συμπεριλάβει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως όφειλε, αφού στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα θέματα που συζητούνται υποχρεωτικά, το εισήγαγε σε πρό ημερησίας συζήτηση υπό τη μορφή ανακοινώσεως δημάρχου!!! Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση και σε κάθε περίπτωση ότι τέτοιες μεθοδεύσεις και πειραματισμοί που σκοπό έχουν τον αποπροσανατολισμό της Αλήθειας και την παραποίηση ή την επιλεκτική χρησιμοποίηση κατά το δοκούν λεγομένων ή γραφομένων της κοινωνίας των πολιτών, μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους, διότι υποβαθμίζουν την υπόληψή μας, την νοημοσύνη μας. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη, στις δημοκρατικά οργανωμένες κοινωνίες οι πολίτες ΔΕΝ χωρίζονται σε άρχοντες και αρχόμενους. Τέτοιου είδους διαχωρισμός των πολιτών υπάρχει μονάχα στις μη δημοκρατικά οργανωμένες κοινωνίες. Βέβαια και στη Δημοκρατία υπάρχουν άρχοντες και αρχόμενοι, με τη διασάφηση όμως ότι στη Δημοκρατία όλοι οι πολίτες αποτελούν μια ενιαία ομάδα, το Δήμο. Και υπάρχει και κάτι ακόμα στη Δημοκρατία: Όσοι αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα, λιγότερο ή περισσότερο σημαντικό, λογοδοτούν και κρίνονται. Ενός κακού φυσικά μύρια έπονται.