Οι δικηγόροι της Κορίνθου καταγγέλλουν μεροληψία και απαξίωση από τη ΔΑΕΤ Λουτρακίου

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Έντονη ήταν η αντίδραση των δικηγόρων της Κορίνθου στην απόφαση για απ΄ ευθείας προσλήψεις δικηγόρων από την Αθήνα με μεγάλες αμοιβές, η οποία τελικά ανακλήθηκε
 
Έντονη ήταν η αντίδραση του δικηγορικού συλλόγου Κορίνθου στην πρόσφατη απόφαση της ΔΑΕΤ Λουτρακίου για την πρόσληψη τριών δικηγόρων από τον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών με μισθό από 5.000 - 15.000 ευρώ μηνιαίως. Ο δικηγορικός σύλλογος Κορίνθου κάνει λόγο για κατάφορη απαξίωση, πρόκληση και μεροληπτική απόφαση κατά των μελών του, ως προς την επιστημονική τους επάρκεια και την επαγγελματική τους συνέπεια και αποτελεσματικότητα, καλώντας το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να ανακαλέσει τη σχετική απόφασή του, κάτι που τελικά και έγινε πριν από λίγες μέρες.  Στη σχετική απόφαση που πήρε το Δ.Σ. του δικηγορικού συλλόγου Κορίνθου, αναφέρονται τα εξής: «Με την υπ' αριθμ. 20/24-6-2011 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου αποφάσισε τα εξής: 1. Κρίνει ότι η υπ' αριθμ. 43/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Λ.Ε. με την επωνυμία «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ», περί προσλήψεως τριών (3) νομικών συμβούλων, δικηγόρων Αθηνών και μάλιστα με αμοιβές υπέρογκες, απαράδεκτα υψηλές και προκλητικές ιδιαίτερα για την εποχή, της τάξεως των 5.000 € έως 15.000 € είναι εξ υπαρχής άκυρη και ανυπόστατη, ως ληφθείσα κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1649/1986 ο οποίος διέπει τις προσλήψεις Νομικών Συμβούλων με πάγια αντιμισθία σε Ο.Τ.Α. και τις επιχειρήσεις τους. 2. Καταγγέλλει τόσο την μη έκδοση και κοινοποίηση προκήρυξης για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων Νομικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας, ούτως ώστε να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάθε ενδιαφερόμενο Δικηγόρο και μάλιστα από μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, όσο και την απευθείας πρόσληψη, με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, Δικηγόρων του Δ.Σ. Αθηνών, καθόσον η προφανέστατα μεροληπτική αυτή απόφαση απαξιώνει κατάφορα και προκλητικά όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, ως προς την επιστημονική τους επάρκεια και την επαγγελματική τους συνέπεια και αποτελεσματικότητα.-
3. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον Δήμο Λουτρακίου -Αγίων Θεοδώρων, στο Διοικητικό Συμβούλιο της άνω Δημοτικής Επιχείρησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο Υπουργείο Εσωτερικής Διακυβέρνησης ως και σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή. 4. Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρίας να ανακαλέσει την ως άνω απόφασή του ως και κάθε άλλη συναφή και να προχωρήσει στην πρόσληψη Νομικών Συμβούλων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, άλλως το μεν επιφυλάσσεται να προσβάλλει την όποια - παράνομη - απόφαση περί προσλήψεως των άνω δικηγόρων, το δε να δημοσιοποιήσει στον τοπικό τύπο τις παραπάνω παράνομες αποφάσεις οι οποίες ενέχουν ηθική απαξίωση των μελών του Συλλόγου μας τόσο ως επιστημόνων και επαγγελματιών όσο και ως δημοτών».