Νέο Δ.Σ. στο Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Μετά την παραίτηση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Λουτρακίου, Γιώργου Παύλου, τα μέλη προέβησαν σε ψηφοφορία για τη συγκρότηση εκ νέου σε σώμα των μελών του οργάνου. Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Λουτρακίου, έχει ως ακολούθως: Πρόεδρος, Γιώργος Τσούμπας από την Pepsi, αντιπρόεδρος, Γιώργος Πίστας από την CHCL, γραμματέας, Γιάννης Γκίκας από την CHCL, ταμίας, Αρσένης Τάσος από την CHCL, εκτελεστικός γραμματέας, Γιώργος Λυμπιτάκης
από την CHCL και μέλη οι Γιώργος Παύλου, Αντώνης Σταυρογιαννόπουλος, Κατερίνα Ρουμελίωτη από την CHCL και Μαρίτσα Μελέτη από την Club Poseidon.