Εκπαιδευτικό σεμινάριο από το Πανεπιστήμιο για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με γενικό τίτλο: «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική ένταξη: Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και η Ελληνική Εμπειρία». Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος με τη δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου ενόψει της διενέργειας του διεθνούς ανθρωπολογικού συνεδρίου με θέμα, «Market vs Society? Human principles and economic rationale in changing times» που θα λάβει χώρα στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 27-29 Μαΐου στην Κόρινθο. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2011, στο χώρο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ομιλητές και οι διαλέξεις έχουν ως εξής:  1. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Μετανάστευση και Κοινωνική Ένταξη». 2. Αθανάσιος Κατσής, Αναπληρωτής
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 3. Μάνος Σπυριδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 4. Ανδρέας Φερώνας, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 5. Μιχαήλ Φεφές, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 6. Νίκος Καλατζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.