Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Κορινθίων

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στις 6:00 το απόγευμα το Δ.Σ. Κορινθίων με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ελλάδος 2007-2013. Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 4.7. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Επικαιροποίηση υψομετρικής  μελέτης σχεδίου πόλης Αγίας Άννας –Συνοικισμού. Λήψη οριστικής απόφασης Ανάθεσης μελέτης Κατασκευής μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου. Διαγραφή οφειλών τέως Δήμου Σαρωνικού προς τρίτους (προμηθευτές) παρελθόντων ετών λόγω παραγραφής. Αίτηση Θεοδώρου Κακανάκου για απαλλαγή  από τέλη νεκροταφείου  δημοτικής κοινότητας Γαλατακίου λόγω δωρεάς ακινήτου στο νεκροταφείο. Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου  Περιγιαλίου ΑΠΟΛΛΩΝ για οικονομική ενίσχυση. Αίτημα Εργαστηρίου Ψαλτικής για κάλυψη εξόδων μετάβασης  Χορωδίας στην Αθήνα. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού. Διάθεση πιστώσεων. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.  Έγκριση πρακτικών  της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.