Ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής δανείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Π. Μπεγλίτη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος κ. Κλέωνα Παπαδόπουλο με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής των δανείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ, συμφωνήθηκαν οι παρακάτω εθελοντικές ρυθμίσεις :  α. Παράταση του χρόνου διαρκείας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά. β. Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες χωρίς καμία καταβολή,  με ταυτόχρονη δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.  γ. Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες με καταβολή μόνο τόκων για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με ταυτόχρονη δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.  Ανάλογη πρωτοβουλία πρόκειται να αναληφθεί και για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.