Κορινθιακό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Πολιτισμού στη Λέσχη Αξιωματικών Κορίνθου

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της «Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων» κ. Ματθαίο Ανδρεάδη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε και προωθεί προς υλοποίηση το αίτημα των Κορινθίων Συγγραφέων, να βρουν φιλόξενη στέγη στην υπό κατάργηση Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κορίνθου, οι πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητές τους, με οραματικό στόχο τη δημιουργία του «Κορινθιακού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Πολιτισμού». Η απόφαση αυτή αποτελεί σταθμό στα πνευματικά πράγματα του Νομού μας και αναδεικνύει τον πολιτισμό ως πρώτιστη προτεραιότητα του Κορίνθιου Υπουργού, σε καιρούς μάλιστα δύσκολους και χαλεπούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων» συνεδρίασε εκτάκτως τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 και, αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του για το περιεχόμενο της επιστολής, ομόφωνα δήλωσε ότι χαιρετίζει την απόφαση του κ. Μπεγλίτη, τον συγχαίρει και τον ευχαριστεί. Στην απαντητική επιστολή του Δ.Σ. προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναφέρονται τα εξής: «Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Με αισθήματα αισιοδοξίας λάβαμε την επιστολή σας της 11ης Οκτωβρίου 2011, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της «Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων» και απαντά θετικά στο οραματικό αίτημά μας για τη μετατροπή της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κορίνθου σε «Κορινθιακό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Πολιτισμού». Η από μέρους σας υιοθέτηση της πρότασής μας αποδεικνύει το προσωπικό σας ενδιαφέρον για τα πνευματικά και πολιτιστικά πράγματα του Νομού μας, για το οποίο σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι το κύρος σας και η έφεσή σας στην ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών θα επισπεύσουν την ευόδωση της κοινής μας προσπάθειας. Η «συστράτευσή» σας με τους πνευματικούς ανθρώπους της Κορινθίας είναι καθοριστικής σημασίας και να είστε βέβαιος ότι θα τύχει καθολικής αναγνώρισης».