Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ.Σ. Νεμέας

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 25 Ιουλίου στις 2:00 το μεσημέρι το Δ.Σ. Νεμέας  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Περί αποδοχής Επιχορηγήσεων από ΚΑΠ (Β΄ τριμήνου) και την διάθεση αυτών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Ν.Π. «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νεμέας» και «Δημοτικό Στάδιο Νεμέας». Περί της Β' Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 (παρ. 9 άρθρο 266 Ν.3852/10).  Περί αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 και διάθεσης πίστωσης για την ενίσχυση Κ.Α εξόδων του προϋπ/σμού . Περί Διάθεσης πίστωσης ποσού 236,20 € με   ΦΠΑ 23%   για την ηλεκτροδότηση Δεξαμενής Κεφαλαρίου στη Τ.Κ. Αηδονίων (Σχετ. έγγραφο ΔΕΗ 2165/4-6-2011. Περί Συμμετοχή στο «Κίνημα Πολιτών» Καταναλώνουμε ότι παράγουμε. Περί αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των υπηρεσιών του Δήμου μας με τις υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας από εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).  Περί  κατανομής  ρόλων-αρμοδιοτήτων που  απαιτούνται  για  την εγκατάσταση και μετέπειτα την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α΄ και τύπου Β', που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Δήμο Νεμέας.